Mick McConnell - My Kinda Heaven

Sólový kytarista nynějších Smokie vydal své sólové album. Od 5. 7. k objednání na   www.mickmcconnell.com

 

Dear Mick,

having heard your new album, we were pleasantly surprised by the style. Such a different style of music in combination with unmistakeable sound of your voice  brings a fresh wind to songs and there is no doubt, that you are very talented musician. Especially the songs like KEEP ON TURNING, REPO MAN, MY KINDA HEAVEN or SIGN OF THE TIMES are proofs of it. Multi-coloured rhythm, lyrics and sneaking scream of the guitar sounds slightly from the very beginning, and always arouses a feeling of good mood whenever we listen to them.

Your excited listeners

Jozef, Jana, Karolina, Láda, Petr

 

 

Milý Micku,

po vyslechnutí Tvého nového alba jsme byli příjemně překvapeni. Jiný styl hudby v kombinaci nezaměnitelnou barvou tvého hlasu přináší čerstvý vítr do písní a není pochyb, že jsi velmi talentovaný hudebník. Zejména písně jako KEEP ON TOURNING, REPO MAN, MY KINDA HEAVEN nebo SIGN OF THE TIMES to dokazují. Multibarevný rytmus a texty spolu s kytarou zní lehce již od samého počátku a vždy, kdykoliv jim nasloucháme, vzbuzují pocit dobré nálady.

Tví nadšení posluchači

Jozef, Jana, Karolina, Lada, Petr